Hakkında

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ülkemizin ilk genel cerrahi kliniklerinden biri olup, 1945 yılında kurulmuştur. İlk yıllarda Ankara Üniversitesi içerisinde birden fazla klinik halinde hizmet vermiştir. Kurulduğu dönemde  1.Cerrahi Kliniği’ni Prof. Dr. Kamil SOKULLU ve 2.Genel Cerrahi Kliniği’ni Ord. Prof. Edward MELCHIOR kurmuşlardır. Kadronun genişleyerek güçlenmesiyle cerrahi olarak kendi alanında ilk ve önemli ameliyatlar yapılmıştır. Bunlar arasında 1951 yılında ilk kez yapılan akciğer rezeksiyonu, gastro-özafagostomi,  perikardektomi ve Fallot tetralojisi ameliyatları sayılabilir. 1953 yılında yeni hastane binasının eklenmesiyle yatak sayısı 75’e yükseltilmiş ve Prof.Dr.Kamil Sokullu yönetimindeki 1.Cerrahi Kliniği’ne 2.Cerrahi Kliniği’nden 20 yatak daha eklenmiştir. 2. Cerrahi Kliniği de  Keçiören ATATÜRK Sanatoryumu’na taşınarak 1 yıl süre ile burada hizmete devam etmiştir.

1957 yılında Prof.Dr.Kamil Sokullu’nun beklenmedik vefatı üzerine 1.Cerrahi Kliniği Şefliği’ne Prof.Dr.Hilmi Akın atanmış ve Prof.Dr.Hilmi Akın da Prof.Dr.Kamil Sokullu’dan aldığı bayrağı 300 civarında kalp cerrahisi ameliyatı dahil olmak üzere başarıyla devam ettirmiştir.

3.Cerrahi Kliniği 1958 yılında Prof. Dr. Orhan TOYGAR yönetiminde açılmış ve aynı yıl 2.Cerrahi Kliniği’ne Prof. Dr. ÜLKER atanmıştır. 1959 yılında da tüm cerrahi klinikleri Cebeci’deki kampüse taşınmıştır.

Yıllar içerisinde cerrahi alanda değişik pek çok ameliyatın yapıldığı genel cerrahi kliniğimizde zamanın ve bilimin gerekleri doğrultusunda çeşitli  alt birimler kurulmuş ve yeni kurulan pek çok üniversitenin temel kadrolarının oluşturulmasında önemli roller oynamıştır.  1964 yılında Prof. Dr. Naci AYRAL ve Dr. Yıldız YALÇINER liderliğinde Beyin Cerrahisi Birimi kurulmuştur. 1965 yılında Doç. Dr. Hüsnü GÖKSEL Hacettepe Üniversitesi’ne geçerek Ankara Tıp cerrahi birikimlerini burada paylaşmıştır. 1966 yılında da  1. Cerrahi Kliniği’nden Prof. Dr. Galip URAK ve Doç. Dr. Erdoğan YALAV Göğüs ve Kalp Cerrahisi birimlerini kurmuşlardır.

12 Mart 1974’te çıkarılan yasa ile kürsüler yeniden düzenlenmiş ve üç ayrı cerrahi kliniği birleştirilerek tek bir genel cerrahi kürsüsü oluşturulmuş ve Prof. Dr. Hilmi AKIN yönetiminde hizmete devam etmiştir. Bu dönemde kürsü 12 öğretim üyesi ile hizmet vermiştir.

1978 yılında cerrahi binasına yeni bir kat eklenmiş, ameliyathanelerin sayısı arttırılmış, yatak sayısı 330`a çıkarılmıştır. Bu tarihte artık kliniğimizde 29 öğretim üyesi mevcuttu.

Yıllar içerisinde bünyesinde pek çok ilke imza atan kliniğimizde tarihi önemi olan cerrahi gelişmelerden biri de 1981 yılında Doç.Dr.Tuncer Karpuzoğlu’nun gerçekleştirdiği böbrek nakli ameliyatıdır.

1981 yılında çıkarılan YÖK kanunu ile Cerrahi Kürsüsü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak düzenlenmiş ve Prof. Dr. Kamil İmamoğlu yönetimine verilmiştir.

13 Mart 1985`te İbn-i Sina Hastanesi’nin açılması ile üç katta 225 yataklı cerrahi bölüm hizmete sokulmuştur ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı iki hastanede birden hizmet vermeye başlamıştır. Bu dönemden sonra 1985-1988 arasında Prof. Dr. Osman Akata, 1988’de Prof. Dr.Şadan Eraslan, 1989-1991 yılları arasında Prof. Dr. Zeki Candar, 1991-1997 yılları arasında Prof.Dr. İbrahim Ceylan, 1997-2006 yılları arasında Prof. Dr. Altan Tüzüner,  2006-2009 yılları arasında Prof. Dr. Sadık Ersöz, 2009-2014 yılları arasında  Prof. Dr. Semih Baskan, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuşlardır. 29 Nisan 2014 yılında başkanlığa atanan Prof.Dr.Nezih Erverdi halen başkanlık görevini yürütmektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı iki hastanede hizmet vermektedir. Bunlardan ilki tarihsel önemi olan Cebeci kampüsündeki dört katlı cerrahi hastanesidir. Bu binada Genel Cerrahi birimi, Cerrahi onkoloji bilim dalı ve genel cerrahi içinde rotasyona uğrayan öğretim üyesi kadrolarıyla, yataklı servisler 2. ve 3. katlarda cerrahi onkoloji bilim dalıyla beraber kullanılmaktadır. Toplam 42 yatakla hizmet vermektedir.

Hastane giriş katında hem genel cerrahi polikliniği hem de cerrahi onkoloji polikliniği eş zamanlı hizmet vermektedir.

Ameliyathane, 3.katta cebeci müşterek ameliyathanenin içindedir ve hergün 3 ameliyat masasıyla hizmet vermektedir.

İkinci ve en büyük servis ise toplam 1280 yataklı ibn-i Sina Hastanesi’nde bulunmaktadır. Bu hastanede Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 3 katta, 131 cerrahi yataklı servis ile 17 yataklı çağdaş bir cerrahi yoğun bakım ünitesinden oluşmaktadır.

Yataklı üniteler 1., 2. ve 3. katlarda bulunmaktadır. Transplantasyon Ünitesi 1.kat A blokta, periferik damar cerrahisi bilim dalı ise 2.kat C blokta yerleşmiştir.

Genel Cerrahi Yoğun bakım Ünitesi 1. Katta, 17 yatakla hizmet vermektedir.

İbn-i Sina Hastanesi’nde Genel Cerrahi polikliniği 5. Katta (hastane giriş katı) hergün çok sayıda hastaya hizmet vermektedir. Poliklinik ünitemizin içinde lokal biyopsi ve girişimlerin yapılabildiği bir odamız mevcuttur.

4.katta, üst ve alt gastrointestinal sisteme yönelik yapılan tanısal (özefagogastroskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi) ve tedavi amaçlı girişimlerin (polipektomi, kanamalarda enjeksiyon ve band uygulamaları) gerçekleştirildiği modern bir Genel Cerrahi Endoskopi Ünitemiz mevcuttur. Bu ünitede aynı zamanda anal muayenelerde kullandığımız bir proktoloji muayene masamız vardır.Anal fizyolojik testler yine bu ünitede yapılmaktadır.

Doppler ultrasonografi, treadmill v.b. testlerin yapıldığı Prof.Dr.Ahmet Yaycıoğlu Periferik Damar Cerrahisi Damar Laboratuvarı 2. Katta bulunmaktadır.

Kliniğimizde 2.katta Nutrisyon Ünitesi yer almaktadır. Hem yatan hem de takipte olan ayaktan hastalarımıza 2 diyetisyen ve 2 hemşire ile beslenme desteği sunmaktadır.

Yara Bakım Ünitemiz de 2.katta hizmet vermektedir. İleri yara bakım tedavisi gerektiren hastalara günlük pansuman işlemleri uygulanmaktadır.

Ameliyathane, 3.kattaki müşterek ameliyathanenin içindedir ve hergün genel cerrahiye ait 5 ameliyat masası mevcuttur.

Cerrahi Birimler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı çok çeşitli tedavi yöntemlerini başarı ile uygulayabilen konusunda lider olmuş uzmanlardan oluşmaktadır. Her yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na onbinlerce  hasta başvurmakta ve hem ayaktan hem de yataklı tedavi olanağı bulmaktadır.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde,

 • Meme ve Endokrin Cerrahisi
 • Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi
 • Transplantasyon Cerrahisi (Karaciğer – Böbrek – Pankreas)
 • Kolorektal Cerrahi
 • Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
 • Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı

Birimleriyle gerek kendilerine ait laboratuvar birimleri gerekse de laparoskopik cerrahi olanaklarıyla günümüzde yapılan tüm ameliyatları başarıyla gerçekleştirmektedir.

Kadavra ve canlıdan yapılan böbrek ve karaciğer nakilleri başarıyla uygulanmkatadır. Pankreas nakli de yine kliniğimizde başarıyla yapılan nakiller arasındadır.

Hemen her ünite kendi içinde laparoskopik cerrahi yöntemleri rutin olarak uygulamaktadır. Kolesistektomi, splenektomi, hiatal herni, inguinal ve ventral herni onarımlarıyla beraber donör nefrektomi, adrenalektomi, sleeve gastrektomi, obezite bypass girişimleri, mide rezeksiyonları, kolektomiler, pankreatektomi ve hepatektomiler kliniğimizde yapılan ileri düzey laparoskopik girişimler arasında sayılabilir.

PERİFERİK DAMAR CERRAHİSİ BİLİM DALI

“Periferik damar cerrahisi” arter, ven ve lenf sistemi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler ve minimal invaziv işlemlerin artışına paralel olarak ortaya çıkan endovasküler girişimler de periferik damar cerrahisinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na bağlı olarak genel cerrahi kliniğinin kurulduğu ilk yıllardan beri 68 yıldır hizmet veren Periferik Damar Cerrahi Birimi, resmen Bilim Dalı olarak, 16 Şubat 2012 tarihinde kurulmuştur. Akademik kadrosu Prof. Dr. Uğur BENGİSUN (Başkan), Prof. Dr. İskender ALAÇAYIR, Prof. Dr. Cüneyt KÖKSOY ve Prof. Dr. Hakan UNCU’dan oluşan bilim dalımız, bu tarihten itibaren poliklinik, laboratuvar ve klinik faaliyetlerine Bilim Dalı çerçevesinde başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği kurulduğu 1945 yılından bu yana damar cerrahisi alanında her zaman öncülük yapmıştır. Prof. Dr. Osman AKATA’ nın anabilim dalı başkanlığı döneminde, 1988 yılında temel non-invaziv damar laboratuvarı kurulmuştur. Prof.Dr.Osman Akata 1960 yılında ülkemizde ilk kez abdominal aort anevrizması rezeksiyonu ve teflon greft ile onarımı ameliyatını gerçekleştirmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu kararı ile 1960 yılından itibaren göğüs cerrahisi ameliyatları 12 yataklı ayrı bir bölüm olarak gerçekleştirilmeye başlanmış ve 1966 yılında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği ayrı bir kürsü olarak Genel Cerrahi bünyesinden doğmuştur.

1978 yılında Fakültemiz çatısı altında 1.Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi düzenlenmiştir. Cerrahi Damar Hastalıkları kitabı kliniğimiz hocaları Prof.Dr.Ahmet Yaycıoğlu, Prof.Dr.Dikmen Arıbal ve Prof.Dr.Ertan Tatlıcıoğlu tarafından yazılmıştır.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği 1982 yılında yine genel cerrahi anabilim dalı öğretim üyelerimiz Prof.Dr.İbrahim Ceylan, Prof.Dr.Osman Akata, Prof.Dr.Şadan Eraslan ve Prof.Dr.Altan Tüzüner tarafından kuruldu.

Prof. Dr. İbrahim CEYLAN’ ın anabilim dalı başkanlığı döneminde, anabilim dalımız üniter çalışmaya başlamış ve 1992 yılında damar cerrahi ünitesi kurulmuştur.

Rahmetli hocamız Prof. Dr. Ahmet YAYCIOĞLU’ nun adını verdiğimiz modern non-invaziv damar laboratuvarı 2004 yılında açılmıştır.

Prof. Dr. Altan TÜZÜNER’ in anabilim dalı başkanlığı döneminde, 2005 yılından itibaren C-kollu anjiyografi cihazı ile ameliyathane şartlarında endovasküler girişimler yapılmaya başlanmıştır.

Prof. Dr. Sadık ERSÖZ’ ün anabilim dalı başkanlığı döneminde, 2008 yılında “periferik damar cerrahisi bilim dalı” kurulması için kürsü kurulu kararı alınmıştır.

Prof. Dr. Semih BASKAN’ ın anabilim dalı başkanlığı döneminde kurulan bilim dalımızda endovasküler girişimler halen girişimsel anjiyografi ünitesi ile yoğun bir ortak çalışma halinde uygulanmaktadır.

Periferik damar cerrahi bilim dalımız halen İbni Sina Hastanesinde 18 yataklı bir blokta yerleşmiş olup yılda ortalama 400 arteryel, venöz, endovasküler ameliyat/girişim yapılmaktadır.

Mezenterik damar hastalıkları, periferik tıkayıcı damar hastalıkları, anevrizmalar, venöz hastalıklar, lenfödem, vasküler malformasyonlar ve yaralanmalar konusundaki mezuniyet öncesi ve sonrası teorik ve pratik dersler eğitim programımızda yer almaktadır.

CERRAHİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Aralık 1989 tarihinde YÖK onayı ile Prof. Dr. Abdülmuttalip Ünal başkanlığında resmen kurulduktan sonra, Haziran 1990 tarihinde eğitim, hasta tedavi-bakım ve takibine başlamıştır.

Bölümümüzün kuruluş amacı, cerrahi tedaviye ihtiyaç gösteren kanser hastalarının, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla, tedavilerinin çağın gereklerine uygun şekilde planlanabilmesidir. Cerrahi Onkoloji BD, 1990 yılından itibaren 2 yıllık yan dal uzmanlık eğitimi vermektedir. Genel Cerrahi asistanları, asistanlık eğitimi süresince kliniğimize rotasyona gelmektedirler. Her hafta düzenli olarak vaka tartışmaları, literatür ve seminer sunumları yapılmaktadır.

Prof.Dr.Aydan Eroğlu başkanlığında, Prof.Dr.Salim Demirci, Prof.Dr.Hilmi Kocaoğlu, Prof.Dr.Sancar Bayar, Prof.Dr.Ali Ekrem Ünal’dan oluşan öğretim üyesi kadrosuyla 27 yataklı bir servis ve bir poliklinikle hizmet vermektedir. Bilim dalımıza ait endoskopi ünitesi mevcuttur.

Cerrahi Onkoloji etkinlikleri genel cerrahi kapsamındaki kanser ameliyatlarının yanısıra,

 • İnterskapulo-torasik amputasyon
 • Hemipelvektomi
 • Pelvik ekzentrasyon
 • İntraarterial kemoterapi
 • İzole hipertermik ekstremite perfüzyonu
 • Hipertermik intraperitoneal perfüzyon
 • Radyoloji bölümüyle ortak olarak karaciğer tümörlerinde kemoembolizasyon   işlemleri uygulanmaktadır.